Zestaw diodowy LED SMD do podświetlenia 6 wskazówek

Zestaw diodowy LED SMD do podświetlenia 6 wskazówek

30,78 USD
Brutto
Wybierz z poniższych opcji odpowiednie atrybuty:
Kolor świecenia    * Opcja wymagana
Wybierz w jakim kolorze będą świecić twoje nowe tarcze.
  • Twoje zakupy i płatności są bezpieczne, stosujemy szyfrowane połączenia. Twoje zakupy i płatności są bezpieczne, stosujemy szyfrowane połączenia.
Zadaj pytanie odnośnie tego produktu.
check

Zestaw przeznaczony jest do wskazówek fabrycznie podświetlanych "od spodu"(światłem z wnętrza licznika), szczególnie polecamy w dwóch przypadkach:

1. Jeśli w liczniku jest słabe podświetlenie lub chcemy zmienić kolor świecenia wskazówek. 

2. Jeśli wskazówki w samochodzie nie są podświetlane (stare typy licznika) można dokupić wskazówki przewodzące światło i zastosować nasze podświetlenie. Dobrym sposobem pozyskania wskazówek są liczniki uszkodzone lub z tak zwanych anglików (liczniki w milach). Przy doborze wskazówek trzeba pamiętać o doborze długości wskazówki.


Dostępne kolory


Pod wskazówki montujemy płytki z diodami LED. W ofercie posiadamy dedykowane płytki z bardzo cienkimi diodami SMD. W komplecie są rezystory do każdej płytki oraz po 20cm przewodu do każdej płytki. Dodatkowo dokładamy rezystory o trzech różnych wartościach, aby można było ustawić najlepszą jasność podświetlenia.

Podłączenie płytki jest bardzo proste.
1. Ustawiamy płytki centralnie pod wskazówką i przyklejamy ją np. taśmą dwustronną.

2. Przeprowadzamy przewody przez otwór wskazówki w liczniku. Jesli to możliwe to zalecane jest poprowadzenie przewodów pod tarczami, ponieważ tarcze docisną przewody i unimożliwią ich drgania. Takie drganai mogę po czasie ułamać przewody.
3. Do czerwonego kabelka możemy przylutować rezystor i drugą końcówkę rezystora przylutować do plusa zasilania podświetlenia licznika. Plus na okrągłęj płytce podświetlenia jest oznaczony czarna kropką.
4. Czarny kabelek lutujemy do minusa zasilania oświetlenia licznika.

0221

Wszystkie produkty dostępne w moman.pl są produkowane przez Moman s.c. według specyfikacji podanej przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Czas dostawy produktów średnio wynosi 10 dni, a w wyjątkowych przypadkach nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas wyprodukowania i skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Moman s.c. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.


Moman s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres Moman s.c.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Moman s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Moman s.c. albo Moman s.c. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

Moman s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Moman s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Moman s.c. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Moman.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Moman.pl dokonanych przez Klienta Klient wysyła zużyty sprzęt do Moman.pl wskazanego w art. 13, na swój koszt.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Moman.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Moman.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: